Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds
Uzņēmuma nosaukums
Uzņēmuma reģ. nr.
Uzņēmuma adrese
Tālrunis
Lūdzu pieslēgt Kurkur pakalpojumu šādiem tālruņu numuriem:

Pievienot vēl

1. Aizpildiet iesniegumama sagatavošanai nepieciešamo informāciju;
2. Izdrukājiet iesniegumu;
3. Parakstiet iesniegumu;
4. Ieskenējiet;
5. Nosūtiet to uz info@kurkur.lv;
6. Tiks pārbaudīti iesniegumā pieteiktie tālruņu numuri un pieslēgts sekošanas pakalpojums;
7. Vienas darba dienas laikā kurkur.lv administrācija nosūtīs lietotājvārdu un paroli uz e-pastu, no kura tika saņemts iesniegums.